• Forsiden

 • Velkommen


  testeditpadliteæøå

  Velkommen til Solbjerg

  8355 Solbjerg, består af byerne Astrup, Fastrup, Hvilsted, Onsted og Solbjerg.


  I følge Århus Kommunes Statistiske Årbog, boede der pr. 1. juli 2006, cirka 4.520 indbyggere i Solbjergområdet. men der er siden opført omkring 150 nye boliger og der er omkring 300 boliger på vej, så Solbjerg kan forventes at have omkring 6000 indbyggere i løbet af de næste par år.

  Solbjerg er nok mest kendt for Solbjergsø, som er 371 hektar stor og ligger 50 meter over havets overflade.


  Solbjergområdets fem sogne ved den blå sø og de grønne skove

  Solbjergområdet er arealmæssigt et af Århus Kommunes største lokalsamfund, med med sine cirka 4520 indbyggere et af de mindre. Det tæller sognene Astrup, Tulstrup, Hvilsted og Tiset samt Fastrup-delen af Vitved sogn.

  Solbjergområdet har som administrativ énhed kun eksisteret siden 1963, da de små kommuner Astrup -Tulstrup - Hvilsted og Tiset gik sammen under navnet Solbjerg Kommune for at være stærke nok til at bygge Solbjergskolen i stedet for 8 små landsbyskoler.

  Efter syv års fremgangsrig selvstændighed blev Solbjerg Kommune i 1970 indlemmet i Århus som storkommunens sydligste hjørne med grænser op til Odder, Skanderborg og Hørning. Også det voksende Solbjergs ”forstad” mod vest, Fastrupområdet i den tidligere Fruering-Vitved Kommune kom med til Århus, mens resten gik til Skanderborg.
  I landbrugserhvervets velmagtsdage indtil efter anden verdenskrig var de store landsbyer Hvilsted, Onsted, Astrup, Tulstrup, Ravnholt og Ingerslev m.fl. lokalsamfundenes rygrad, mens landevejsbyen Ny Solbjerg var udstedet, hvor håndværkerne, et mejeri, Danmarks største landbageri, tre større købmandsgårde og hele to kroer tiltrak sig opmærksomhed og handel.

  Det var i Ny Solbjerg den store landboforening holdt sine dyrskuer og markeder, og det var i vidt omfang her, egnens befolkning festede eller gik i teatret, når rejsende skuespilselskaber kom forbi.


  Dagens Solbjerg

  Solbjerg byder på alle de faciliteter der er behov for, i et moderne lokalsamfund. Daginstitutioner, skole, idrætsfaciliteter, svømmehal, bibliotek og lokalcenter for blot at nævne nogle.

  Skolen er stadig det lokale centrum. Sammen med den ligger ungdomsskolen og ungdomsklubben, biblioteket, egnsarkivet, boldspil- og svømmehal og store idrætsarealer til Solbjerg Idrætsforenings forskellige afdelinger.
  Solbjerg er velforsynet med børneinstitutioner. Lokalcenter Elmevang er plejehjem og servicenter for lokalområdets plejeboliger og hjemmeboende pensionister.

  Solbjerg største butik er SuperBrugsen, der konkurrerer med discountbutikken Fakta, og med en kiosk, der også huser bager og posthus.
  Byen har i dag lægehus, tandlæge, apoteksudsalg, massage, solarium, pizzaria, spisehus, blomsterbutik, to benzinsalgssteder, revisionskontorer, frisører, beklædning og brugskunst. To bodega er også med til at skabe
  liv.

  Solbjerg huser desuden en række håndværksvirksomheder, autoværksteder, synshal samt produktionsvirksomheden MH Møbler.  Søen blev tæmmet

  Søen var til 1936 væsentligt større end nu. Den gik over sine bredder om vinteren, så vandet stod højt omkring – og i – husene i Solbjerg. Den navnkundige bagermester Carl Schulz tog initiativ til sænkning af søens vandspejl – uddybning af åen – og resultatet var, at mange tønder land agerjord blev inddæmmet, og at byen fik en dyrskueplads og senere et idrætsanlæg, Lundbjergvang mellem landevejen og søen.

  For godt 25 år siden i 1977 blev en ny omfartsvej ført over søens østligste ende. Oversvømmelserne var en saga blot – men samtidig forsvandt den travle landevejstrafik gennem byen, og samtidig tog butikslukningerne fart.

  Det nuværende Solbjerg opstod, da landevejen mellem Viby og Horsens første gang blev rettet ud omkring 1870, så kromanden i den gamle Solbjerg kro ved søen måtte flytte til et øde vejkryds på Astrup mark – dér hvor Solbjerg Kro stadig findes. Kroejer Hans Madsen kaldte sin forretning Ny Solbjerg Kro. Stedet blev midtpunkt i den lokale del af den nationale genrejsning efter krigen i 1864, og en hovedrolle fik Landboforeningen ved Ny Solbjerg Kro, en landboorganisation, der en tid havde 700 medlemmer.


  Konger og herremænd

  Store dele af de fem sogne har hørt under herregårdene Rantzausgave ved Hvilsted og Havreballegård eller Constantinsborg ved Århus.
  Den dag i dag fortæller Hovvejen mellem Tiset og Kolt hvilken vej bønderne gik, kørte eller red, når de skulle forrette hoveri på Constantinsborg.

  Da kongerne boede på Skanderborg Slot, havde de deres vildtbaner eller jagtområder tværs over egnens marker, og flere steder, bl.a. i Solbjerg og i Onsted, finder man stadig vildtbanesten, som fortalte, hvor kongen og hans følge kunne dukke op i deres vilde ridt. På vildtbaneområderne skulle bøndernes hunde i øvrigt være trebenede, så de ikke kunne rende vildtet op.

  I den nordlige ende af Tiset sogn ligger Tingskoven, hvor Ning Herreds tingsted i gamle dage lå, og hvor man kunne risikere at blive hængt på galgebakken, hvis herredstinget bestemte det.

  Til toppen