SOLBJERG FÆLLESRÅD

Vi arbejder på at styrke dialogen mellem dit lokalområde og Aarhus Kommune

Fællesrådet er en paraplyorganisation for menighedsråd, skole, biblioteket, integrerede institutioner, grundejer- og beboerforeninger, idrætsklubben og ungdomsorganisationernes lokale afdeling SUK samt lokale foreninger og erhvervsliv.

Vi arbejder på at styrke dialogen mellem dit lokalområde og Aarhus Kommune og er jeres talerør til byråd og den kommunale forvaltning. Vi samarbejder med embedsmændene i de enkelte magistrater til fælles bedste og holder os opdateret med udviklingen i vores lokalsamfund.

Som fællesråd arbejder vi på at støtte op om de mange frivillige foreninger, lokale initiativer, godt samarbejde med Aarhus Kommune og områdets erhvervsliv.

Vi ser Solbjerg som et rigt lokalsamfund med masser af kultur og natur. En gammel by i fuld udvikling og fyldt med frivillige kræfter. Det er derfor vigtigt for os at være med til at præge denne nye udvikling positivt ved at sikre trafiksikkerhed med flere og bedre stier og cykelstier, oplyste skoleveje og hastighedsdæmpende tiltag men også at sætte fokus på udvikling af kulturelle tilbud til alle aldersgrupper, så vi bliver et helt samfund og ikke bare en soveby. Vi vil gerne være med til at sikre at Solbjerg er et lokalsamfund for alle - fra vugge til grav.

Bliv Medlem

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.