Solbjerg Skov

Det første træ blev plantet i 2001 og efter 10 år er ca. 300 ha plantet til med træer

Fra Gl. Solbjerg i vest og nord om Solbjerg til landsbyerne Tiset og Ravnholt er landskabet gennemskåret af rammeområder udlagt som grønne kiler. I alt har Naturstyrelsen planer om at rejse 315 ha. skov i samarbejde med Aarhus Vand, for at sikre værdifulde drikkevandsboringer i området.

De første arealer blev beplantet tilbage i 2002 og danner i dag ramme om blandt andet hundeskov.
Skoven ligger tæt op ad den gamle Horsensvej mellem Horsens og Århus og er et resultat af et samarbejde mellem Århus Kommune og Naturstyrelsen.

Solbjerg Skov er en helt ny skov. Det første træ blev plantet i 2001 og efter 10 år er ca. 300 ha plantet til med træer. Der er hovedsaglig plantet løvtræer og her udgør arealer med bøg og eg det største areal. Der anlagt fitnessbaner i sydenden af skoven.

Bliv Medlem

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.