HISTORIEN

Velkommen til Solbjerg
- lokalsamfundet ved den blå sø,
de grønne skove og de fem sogne!


8355 Solbjerg, består af byerne Astrup, Fastrup, Hvilsted, Onsted og Solbjerg.

I følge Aarhus Kommunes Statistiske årbog, boede der pr. 1. juli 2006, cirka 4.520 indbyggere i Solbjergområdet, men byen vækster både mod nord og øst, så i løbet af de næste par år forventes Solbjerg at have omkring 6000 indbyggere.

Solbjerg er nok mest kendt for Solbjergsø, som er 371 hektar stor og ligger 50 meter over havets overflade. Nord for byen er der plantet ca. 90 ha skov, hvor der er indrettet en indhegnet hundeskov. Planerne er at der skal rejses mere end 300 ha med årerne. I den syd-østlige del af Solbjerg ligger Astrup Mose omkranset af bakket moræneplateau. Et grønt rekreativt område, som administreres af Solbjerg Jagtforening.

Byen har ikke selv en kirke, men er omgivet af de fem sogne: Astrup Sogn, Tulstrup Sogn, Hvilsted Sogn, Tiset Sogn og Vitved Sogn (fastrup-delen).

Solbjergområdet har som administrativ enhed kun eksisteret siden 1963, da de små kommuner Astrup -Tulstrup - Hvilsted og Tiset gik sammen under navnet Solbjerg Kommune for at være stærke nok til at bygge Solbjergskolen i stedet for 8 små landsbyskoler.

Efter syv års fremgangsrig selvstændighed blev Solbjerg Kommune i 1970 indlemmet i Aarhus som storkommunens sydligste hjørne med grænser op til Odder, Skanderborg og Hørning. Også det voksende Solbjergs forstad mod vest, Fastrupområdet i den tidligere Fruering-Vitved Kommune kom med til Aarhus, mens resten gik til Skanderborg.

I landbrugserhvervets velmagtsdage indtil efter anden verdenskrig var de store landsbyer Hvilsted, Onsted, Astrup, Tulstrup, Ravnholt og Ingerslev m.fl. lokalsamfundenes rygrad, mens landevejsbyen Ny Solbjerg var udstedet, hvor håndværkerne, et mejeri, Danmarks største landbageri, tre større købmandsgårde og hele to kroer tiltrak sig opmærksomhed og handel.

Det var i Ny Solbjerg den store landboforening holdt sine dyrskuer og markeder, og det var i vidt omfang her, egnens befolkning festede eller gik i teatret, når rejsende skuespilselskaber kom forbi.

I dag byder Solbjerg på alle de faciliteter der er behov for, i et moderne lokalsamfund. Daginstitutioner, skole, ungdomsklub, idrætsfaciliteter, svømmehal, bibliotek og folkehus for blot at nævne nogle.
Vi kan alle være stolte af et aktivt erhvervsliv med butikker og håndværkere, produktionsvirksomheder og div. serviceudbydere samt en stor gruppe frivillige ildsjæle, der holder liv i byens mange foreninger og tilbud.

Læs mere om vores by og lokalsamfund i de 5 bøger i serien: “Fire sogne omkring Solbjerg”  Læs mere

Bliv Medlem

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.