De 5 sogne

(fortælling om vores mange sogne og kirker)

Solbjerg er delt mellem flere sogne, og byen ligger, hvor de gamle sognegrænser mødes. Derfor kan man i Solbjerg og omegn bo i enten Vitved, Tiset, Astrup, Tulstrup eller Hvilsted sogn.

Mange undrer sig over, at der ikke er en kirke i Solbjerg. Det er der gode grunde til. Da kirkerne blev bygget i middelalderen, fandtes Solbjerg slet ikke. Byen opstod meget senere langs Gammel Horsensvej, hvor mange forskellige handlende, virksomheder, kroer og et mejeri dannede grundlaget for Ny-Solbjerg. Den store udbygning af parcelhuse og blokbebyggelse begyndte for alvor, da Solbjergskolen blev bygget i 1965. Men sognegrænserne ændrede sig ikke. De blev ofte defineret ud fra vandløb og var før i tiden lette at genkende. Af den grund er Solbjerg delt mellem flere sogne. I dag kan det være årsag til undren for mange nytilkomne borgere, at man bor i Solbjerg men tilhører forskellige sogne.

De senere års vækst med mange unge børnefamilier og et stigende antal børn og unge på Solbjergskolen, som går til minikonfirmand- og konfirmandundervisning, er en af årsagerne til, at menighedsrådene ønsker et forpligtende samarbejde mellem sognene. Den opgave er vi i Astrup - Tulstrup - Hvilsted- og Tiset Sogne gået sammen om at løse med det formål at skabe større sammenhæng og flere muligheder for alle aldersgrupper for kirke- og sogneliv.

I forsommeren 2021 blev der igangsat en proces med hjælp fra en konsulent fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Hen over efteråret har de to menighedsråd arbejdet videre med processen om at beskrive og formulere mere konkret, hvilke områder de to menighedsråd, præsterne og medarbejderne skulle have et forpligtende samarbejde om.

Resultater har udmøntet sig i 6 pejlemærker med tilhørende handleplaner samt en beskrivelse af områder, hvor de to menighedsråd har forskellige kompetencer og traditioner, der kan supplere hinanden.

En proces om forpligtende samarbejde er igangsat. Vi er fortsat to menighedsråd, der arbejder
tæt sammen, der hvor det giver mening. Et samarbejde som kan udvikles over de kommende år.

www.sogn.dk/maps/sognegraenserv2.php kan du finde dit sogn på et kort.
Vælg: 1) Aarhus Stift 2) Aarhus Søndre Provsti 3) Sogn

Astrup kirke

Hvilsted kirke

Tiset kirke

Tulstrup kirke

Vitved Kirke

Bliv Medlem

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.