Astrup mose

Området har gennem tiden været anvendt som tørvemose

Astrup mose består af cirka 15 moserne beliggende i læ i en sænkning i Astrup omkranset af bakket moræneplateau. 

Mosen ligger i det bevaringsværdige landskab syd for Solbjerg, hvor landskabet strækker sig øst-vest og terrænet hæver sig 15-20 meter syd og nord for området. Astrup Mose er betegnet som potentielt værdifuldt kulturmiljø.

Aarhus Å starter sit tilløb fra området, der ligger 50-55 meter over havets overflade.
Området har gennem tiden været anvendt som tørvemose helt frem til 2. verdenskrig

Bliv Medlem

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.