Stilling-Solbjerg Søs Venner

Søens venner er en forening som er stiftet for over 3 årtier siden - og formålet var og er stadigvæk, at udsætte ål og ørred og genereelt at ophjælpe det rekreative fiskeri.
Søens Venner er ikke en lystfiskerforening og et medlemskab giver derfor ikke lov til at fiske i Stilling Solbjerg Sø.
Aarhus Kommune har frit fiskeri i Solbjergenden ved rastepladsen- hvor der også er opstillet en planche hvor det angives på hvilket areal, og bred man må fiske. Husk at man skal have det statslige fisketegn.
Søens venner har siden 2015 også bidraget med frivilligt arbejde til sørredprojektet-som tager sit udspring i Onsted Bæk i Trolddalen i Solbjerg. Her fandt Aarhus Kommune ørredyngel fra de udsatte fisk i søen som selv havde vandret op i bækken og efterfølgende tog biolog Torben Ankjærø fra Solbjerg, initiativ til støtteudsætning af ørredyngel.
Her fra 2018 er udsætningerne sikret i årene fremover fra statens fisketegnsmidler. Her i efteråret 2018 satte vi kronen på værket med etableringen af 8 gydebanker i Onsted Bæk så de gydende ørreder, har optimale betingelser for at reproducere sig selv på sigt. Et projekt vi følger med stor interesse.
Tidligere blev udsætningerne af ål og ørred(bækørred) finansieret af krone til krone princippet og dette betød at foreningen selv skulle sørge for at indsamle midler, via medlemsskaber og donationer.
I dag betales alle udsætninger af statens fisketegnsmidler og derfor går kontingentet i dag udelukkende til drift af foreningens arbejde med udsætning-administration-ophjælpende indsats i gennem året.
Søen har de sidste 10 år gennemgået en stor forvandling fra at være en uklar og algeplaget sø, til en klarvandet sø- til dels på grund af den invasive zebrastribede vandremusling, som i perioder giver søen en sigtedybde på 6-8 m hvilket har gjort at badevandskvalliteten er rigtig fin. Man kan selvfølgelig opleve specielt i Solbjerenden, at vestenvinden blæser algerne sammen i større mængder, og derfor skal man selvfølgelig holde øje med det.
Det klarvandede sø rummer nu i dag en stor og sund rovfiskebestand med gedden og aborren i toppen af fødekæden og rummer udover disse 2 arter også Sandart-ål og ørred samt en lang række fredfiskearter.
 https://soensvenner.com/

Bliv Medlem

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.