Solbjergskolen

Solbjergskolen blev etableret i 1965. Der er dog sket en del siden, og de nuværende bygninger er løbende blevet tilbygget og moderniseret.
Vi er beliggende i den sydligste del af Aarhus Kommune i et aktivt og kraftigt voksende lokalsamfund med godt 5000 indbyggere.
Skolen har cirka 725 elever fordelt på 30 klasser.
Skolen har cirka 85 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale samt skolens ledelse.
Solbjergskolen er beliggende centralt i Solbjerg med gode faciliteter, boldbaner, hal og svømmehal. Desuden er vi tæt på sø og natur. Vores udearealer og nem adgang til natur er et stort aktiv for det pædagogiske arbejde. Det er en prioritering for os, at skolen løbende vedligeholdes, så de fysiske rammer på bedst mulig vis understøtter elevernes læring og trivsel. Derudover har vi prioriteret computere, Chromebooks og iPads til brug i undervisningen.
I kan finde yderligere oplysninger om os på  www. solbjergkolen.dk

Bliv Medlem

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.