Solbjerg Vandværk A.m.b.a

Solbjerg Vandværk A.m.b.a
Solbjerg Vandværk forsyner 1411 forbrugere med rent drikkevand. (2023)
Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via SMS, og kan omgående gribe ind.
Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer.
Vandværket udpumper ca. 145.000m3 vand til vandværkets forbrugere pr. år.
 https://www.solbjergvand.dk/

Bliv Medlem

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.