Solbjerg Dagtilbud

Solbjerg Dagtilbud er ramme om de kommunale pasningsmuligheder til førskolebørn i Solbjerg.
Vi har en velfungerende dagpleje, hvis legestue har til huse på Solbjerg Lokalcenter, til glæde for både børn, beboere og personale.
I meget kort afstand fra hinanden, fra lokalcenteret og fra skolen/SFO ligger de fem velfungerende afdelinger: Børnehuset Bøgevangen, Spiren, Kærgården, Hasselhuset og Fuglbjerggaard centralt placeret. De har alle både vuggestue og børnehavepladser.
At de kommunale tilbud i Solbjerg ligger så tæt giver os nogle unikke muligheder for at samarbejde og skabe sammenhæng på tværs. Både mellem enhederne i dagtilbuddet og i forhold til byens øvrige kommunale institutioner og frivillige foreninger. Dagtilbuddet tilbyder altid pasning og har ikke ferielukket, i nogle få uger om året rykker vi sammen i en eller to afdelinger.
I Solbjerg Dagtilbud er der fuld kost, herunder egenproduceret frokostordning, der allerede lever op til byrådets økologiske 2020 målsætning.

Bliv Medlem

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.