Genbrugsbutikken i Solbjerg

Vi er ca. 25 personer, som er beskæftiget i ”Solbjerg Genbrug”, derforuden har vi vikarer når der er ferie eller sygdom. Personalet består mest af pensionister.
Alle arbejder vi sammen for en god sag og føler vi er med til at gøre en forskel - både for andre og en selv. Det er både sjovt og giver livsindhold - og overskuddet går til et godt formål.
Arbejdet består f.eks. i sortering og prismærkning af brugt tøj, ting og sager samt rydde op i butikken så den ser indbydende og spændende ud for vores kunder.
Overskuddet bliver fordelt ligeligt mellem KIRKENS KORSHÆR og FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP.
I begge organisationer bruges pengene på de svage i samfundet – både i Danmark og i udlandet.
Solbjerg Hovedgade 77A
8355 Solbjerg
Tlf.: 87 48 33 03

Bliv Medlem

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.