Fruering-Vitved Foredragsforening

Foreningen blev stiftet på generalforsamling den 28. november 1946 med navnet – ”Fruering Ungdoms- og Foredragsforening” – af de to idrætsforeninger i Hvolbæk og Fruering. I 1961 blev navnet ændret til ”Fruering og Vitved Foredragsforening”. Det var et stiftende udvalg bestående af lærerne Alfred Kristensen og Elmegaard fra de to idrætsforeninger, der sammenkaldte til den stiftende generalforsamling i 1946.
Det var opfattelsen, at området kunne nyde godt af fællesskab, sammenhold og oplysning. I alle årene derefter har skiftende bestyrelser arbejdet for opfyldelse af disse intentioner, således at medlemmerne kunne nyde godt heraf.
Foreningen kan således den 28. november 2021 fejre sit 75-års jubilæum.

Foreningens virke sker gennem skiftende anvendelse af forsamlingshusene i Fruering, Gjesing, Virring og Vitved i månederne oktober, november, januar, februar, marts og april (på sidstnævnte aften afholdes der også generalforsamling, enten før eller efter foredraget). Fra foreningens start var det fortrinsvis folk fra de 4 byer, der mødte op, men i de senere år er der sket en gevaldig udvidelse af medlemskredsen med personer fra Fastrup- og Solbjerg-området.

Bliv Medlem

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.