Astrup Vandværk a.m.b.a.

Astrup Vandværk A.m.b.A.er et forbrugerejet virksomhed, som varetager vandforsyningen til beboere i ejendomme beliggende på Mustrupvej, Drammelstrupvej, Balskildevej, Møddebro Parkvej, og Østergårdsvej. 
Vandværket har for nærværende 260 tilslutninger. 
Den daglige drift og tilsyn varetages af vores driftspasser Carsten Prip. 
Vandværkets bestyrelse repræsenteres af 3 personer – som alle er beboere i forsyningsområdet. 
Bestyrelsen vælges på vandværkets årlige generalforsamling. 

Bliv Medlem

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.