ONLINE BOOKNING FRITIDSCENTRET

Skal din forening afholde møder, foreningsaktiviteter og arrangementer eller skal du som privat person holde en fest eller andet privat arrangement, har du mulighed for at benytte Solbjerg Fritidscenter, beliggende på Solbjerg Hovedgade 88.
Huset omfatter ud over Salen med scene også Gul Stue, Blå Stue, samt entré, toiletter og køkken. Der er handicaptoilet og adgang til salen og gul stue via rampe.
Der er 27 borde på 80cm x 120cm samt 109 skalstole med løse hynder fordelt på de 3 lokaler.
Som forening kan du booke et af lokalerne og evt. køkkenet, hvis du skal lave/servere mad. Antal bookninger din forening kan lave uden opkrævning for ekstra leje er bestemt af jeres medlemsskab i Solbjerg Fællesråd.

BOOK LOKALE MEDLEMSFORENING

Som privatperson betaler du leje Fritidscentret til enten en dagsfest eller aftensfest og har hele huset for dig selv. 
Klik ind på bookning og kontakt os for at høre nærmere.

BOOKNING PRIVAT ARRANGEMENT

Solbjerg Fritidscenter drives med status af beboerhus og er åbent for alle beboere i Solbjerg lokalsamfund uanset foreningstilførsforhold. Ejendommen skal i henhold til Solbjerg Fællesråds formålsparagaf anvendes til arrangementer, som efter fællesrådets skøn vil være til gavn for Solbjerg og omegns beboere.
Den daglige drift og aktiviteter varetages af en selvstændig bestyrelse under Solbjerg Fællesråd som er ansvarlig for, at fritidscentret drives efter Aarhus Byråds retningslinier for beboerhuse.

BOOKNING MEDLEMSFORENING
Er din forening medlem af Solbjerg Fællesråd, kan du booke et eller flere lokale til jeres forenings arrangementer. I kalenderen kan du se ledige datoer og tidspunkter for de enkelte lokaler og køkkenet, hvis du har brug for det til dit arrangement.
Skal du bare hente lidt vand eller lave en kop kaffe, behøver du som udgangspunkt ikke at booke køkkenet, men kan høfligt spørge om I lige må hente lidt, hvis andre har booket det. Husk altid at tørre af efter jer, rydde affald ud og vaske op - uanset om I har booket køkkent eller blot lånt lidt service.
Se venligst også regler for brug af huset her. (Husregler)
Som medlemsforening i Solbjerg Fællesråd har du mulighed for at booke lokalerne en eller flere gang om året. Bookning kan ske, et år frem.
Afhængig af dit medlemsskab i Solbjerg Fællesråd skal du betale for ekstra bookninger. Disse ekstra bookninger afregnes 2 gange om året, hvor Solbjerg Fællesråds kasserer laver en optælling af din forenings bookninger.
Det er jeres ansvar som forening at overholde husets regler samt at huske at slukke for al lys og vand samt div. hvidevarer/elektriske apparater, hvis I har brugt nogen - f.eks. de ekstra køleskabe i Gul Stue eller industriopvaskemaskinen. Skulle I glemme f.eks at slukke for lys eller vand, vil der blive fremsendt en regning for ekstra forbrug. Almindelig forbrug under foreningsarrangement er indregnet i jeres medlemsskab af Solbjerg Fællesråd.

SALEN
Salen er det største lokale i Fritidscentret med adgang til Scene med mulighed for at rulle et lærred ned og seperat entré med garderobe og to toiletter.
Salen har særlig lydloft og lydanlæg installeret.
Der er adgang via kørestolsrampe til Salen ved fælles entré og gennem Gul Stue.
Der er 11 borde + 45 stole i Salen.
Der kan dækkes til 70 personer i Salen, men dette kræver at man låner ekstra borde og stole fra de andre lokaler. Hynder til olene er placeret i Gul Stue. Service forefindes i lokalet bag køkkenet.
Kost og fejeblad er placeret på handicaptoilettet i fælles entré og klude til aftørring af bordene er i køkkenet.

GUL STUE
Gul stue er det mindste lokale i Fritidscentret og kan fungere som gennemgang til både Salen og Blå stue. Der er adgang via kørestolsrame til Gul Stue.
I Gul Stue står der 2 køleskabe, der kan benyttes ved større arrangementer, hvor køleskabet i lokalet bag køkkenet ikke er tilstrækkeligt.
Der er 6 borde + 24 stole i Gul Stue.
Der kan dækkes til 24 personer i Gul Stue. Hynder til stolene er placeret i lokalet. Service forefindes i lokalet bag køkkenet. Kost og fejeblad er placeret på handicaptoilettet i fælles entré og klude til aftørring af bordene er i køkkenet.

BLÅ STUE
Blå Stue er det bagerste lokale op mod hovedgaden med adgang via fælles entré gennem enten Gul Stue eller køkkenet. Der er trapper op til Blå Stue, hvorfor det ikke er kørestolsegnet.
Der er 10 borde + 40 stolei Blå Stue.
Der kan dækkes til 40 personer i Blå Stue. Hynder til stolene er placeret i Gul Stue. Service forefindes i lokalet bag køkkenet. Kost og fejeblad er placeret på handicaptoilettet i fælles entré og klude til aftørring af bordene er i køkkenet.

KØKKENET
Køkkenet er placeret oppe ad en lille trappe og fungerer som gennemgang til lokalet bagved hvor service og køleskab med lille fryser er placeret.
Køkkenet er udstyret med keramisk komfur, ovn, industrikaffemaskine og industriopvaskemaskine.
Skal du leje køkkenet forefindes der opvaskemiddel, børste og klude.
Husk altid at tørre af efter dig, bære affald ud og slukke for kaffemaskine og opvaskemaskine efter brug. Der er service til 80 personer i skabene.
Kost og fejeblad er placeret på handicaptoilettet i fælles entré og klude til aftørring af bordene er i køkkenet.
I tilfælde af, at uheldet er ude og f.eks et glas eller en tallerken går itu skal jeres forening eller pågældendes private ansvarsforsikring dække erstatning af det ødelagte.
I mellemgangen ved køkkenet er en trappe til 1. salen. I denne del af fritidscenret er der ingen adgang for uvedkommende og den kan ikke lejes.

Solbjerg Fællesråd forbeholder sig retten til, men er ikke forpligtet til, at afvise bookninger til arrangementer som Solbjerg Fællesråd skønner er i strid med gældende regler og lovgivning, herunder er racistiske eller injurierende, er personlig krænkende, udgør en trussel mod personsikkerhed og lokalernes stand samt ungdomsfester og arrangementer, der involverer dyr.

Bliv Medlem

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.