Persondatapolitik

Som led i indgåelsen af en aftale om forespurgte arbejde/kontrakt behandler ​Solbjerg Fællesråd en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og jeg skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Solbjerg Fællesråd er såkaldt ”dataansvarlig”

Vores kontaktoplysninger er:

- ​Solbjerg Fællesråd v/Maia Sejer Østergaard
- ​Bøgevangen 41
- ​8355 Solbjerg
- Cvr: ​18837846
- Tlf.
- E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med: Tilbudsgivning, fakturering, kontrakt mm
Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig, såsom:
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse etc.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af opgaven for dig.

Dine personoplysninger blive ikke videre givet til 3. mand med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, ​Solbjerg Fællesråd behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at ​Solbjerg Fællesråd ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelses-reglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Bliv Medlem

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.