SOLBJERG FÆLLESRÅD

Her kan du møde Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg, som alle arbejder frivilligt for vores lokalområde.

 Kontakt os

Maia Sejer Østergaard

Formand

Jeg hedder Maia Sejer Østergaard og har boet i Solbjerg siden 2012. Jeg er glad for at bo i Solbjerg og vil gerne være med til at gøre vores lokalsamfund endnu bedre. Jeg er oprindeligt uddannet skolelærer og terapeut. Jeg arbejder nu ved Børn og Unge i Aarhus Kommune som illustrator og rådgiver med kommunikation i højsæde.
Jeg har altid været aktiv i foreningsliv og i forskellige frivillige fora. Jeg oplever det meget givende at være engageret og se noget blomstre i samarbejde. I Solbjerg er der et stærkt foreningsliv, mange værdifulde private kræfter og aktive erhvervsaktører der sideløbende med de kommunale institutioner tilbyder forskellige arrangementer og initiativer. Jeg er gift med Micha og sammen har vi fire børn, Clara, Anna, Lea og Otto.

Susanne Juul Jakobsen

Næstformand

Som tilflytter til Solbjerg fra Fyn, oplever jeg byen mest fra nybygger- og forældresiden. Jeg er heldig gift og mor til 3, hvorfor jeg meget har fokus på institutioner og skole, stier og grønne områder, de mange og brede tilbud i klubber og foreninger samt sikkerhed i trafikken med bump, cykelstier og fodgængerfelter.
Jeg er uddannet grafisk designer og visuel kommunikator og arbejder i dag som grafiker på et mindre bureau. Det falder mig derfor naturligt at være redaktør på Solbjerg NU bladet og have fokus på kommunikation og formidling. Siden vi flyttede her til byen har jeg ud over at være tilknyttet fællesrådet, stiftet foreningen Familierytmik Solbjerg, sidder som bestyrelsesmedlem i en lokalbestyrelse i HK, er aktivt medlem af div. forældreråd og er formand for aktivitetsudvalget på min arbejdsplads.

Bolette Daugaard Elkjær

Kasserer

Jeg har haft fornøjelsen af at bo i Solbjerg siden 2010. Jeg flyttede i sin tid hertil, da byen på alle måder appellerede til mig, som menneske og specielt som nybagt mor. Solbjerg havde allerede den gang meget at byde på, og mulighederne er kun blevet større siden da. Jeg har gennem årene stiftet bredt bekendtskab med mulighederne i vores dejlige by gennem mødregruppe, vuggestue, børnehave, skole, fritidsaktivitet, det lokale erhvervsliv, naturen, fitness, lokale foreninger, naboer mv.
Jeg er stor tilhænger af det frivillige foreningsliv, og syntes at dette tilfører en enorm stor værdi i vores lokalsamfund, hvorfor jeg også er aktiv i flere foreninger. Jeg er oprindeligt uddannet revisor, derfor er rollerne som kasserer eller revisor ofte er dem jeg varetager. Derudover er jeg også instruktør i vores lokale gymnastikforening.

Jens Laursen Pind

Sekretær

Kom til Solbjerg egnen i 2008 og kendte ikke meget til området. Bor i det sydøstlige hjørne af området ude på landet. Har arbejdet som leder ved landbruget i 24 år, og derefter job i industrien. Begyndte som frivillig ved Lokalcenter Solbjerg (i dag Folkehuset) i 2013, fra 2016 medlem af Brugerrådet v/Folkehuset, siden 2019 som formand, er desuden formand for Støtteforeningen for Solbjerg Egnsarkiv. Kom med i Fællesrådets Forretningsudvalget i november 2021, hvor jeg fik sekretærjobbet.

Susanne Hillers

Forretningsudvalgsmedlem

Flyttede til Solbjerg i 1986 med min mand og datter, som dengang var 1½ år
Jeg har gennem årerne været aktiv i diverse forældrebestyrelser i daginstitutioner, skolen og idrætsforeningen ( gymnastik)
Jeg syntes vi bor i en dejlig by med et stort og varieret udbud til alle og i et dejligt område hvad natur angår.
Jeg har arbejdet i Aarhus Kommunes hjemmepleje/plejehjem i 46 år indtil jeg gik på pension i 2020
Jeg stillede op til FU i fællesrådet for nogle år siden, for at være med til at arbejde for, at vores dejlige samfund stadig bliver ved at være et dejligt samfund, sammen med alle de foreninger der er i byen.
Ud over fællesrådet, hvor jeg er kontaktperson for arrangement udvalget og veje og stier, er jeg med i byfestudvalget. Derudover er jeg med i bestyrelsen for FOA seniorklubben i Aarhus og frivillig Rethinker ved Visit Aarhus.

Jens Sejr

Forretningsudvalgsmedlem

Jeg hedder Jens Sejr og har boet i Hvilsted i 60 år. Jeg bor sammen med min kone og vi nyder de landlige omgivelser.
Jeg er tovholder på flagalleen og er fællesrådets kontakt i Fritidscentrets beboerhusstyrelse, hvor jeg også hjælper med det praktiske. Jeg arbejder som selvstændig vikar og I kan se mig på markerne omkring Solbjerg, når I plukker de smukke markblomster i grøftekanten.

Mikkel Julius

Forretningsudvalgsmedlem

Jeg har boet i Solbjerg siden 2018. Jeg er gift og sammen har vi to små drenge. Vi havnede lidt tilfældigt i Solbjerg, men vi er rigtig glade for at være her og synes, at byen har mange kvaliteter og et stort potentiale. Der er lokale ildsjæle, fokus på børnene og gode mennesker i byen, hvilket betyder meget for os.

Jeg er uddannet i Musikvidenskab fra universitetet og arbejder som lærer på Odder Musikskole. Ved siden af dette er jeg udøvende musiker. Jeg går derfor særligt op i udviklingen af Solbjergs kultur- og fritidstilbud, og her er byen inde i en rivende udvikling. Der er et stærkt netværk af kreative kræfter i byen, og det er som bekendt afgørende for borgernes trivsel, fællesskabsfølelse og tilhørsforhold til byen. Det og andre emner glæder jeg mig til at arbejde for som en del af Fællesrådet.

Arne Andersen

Suppleant

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

Solbjerg Fællesråd

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Bliv Medlem

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.