Solbjerg sø

Den ligger mellem store bakker i det østjyske morænelandskab

Stilling-Solbjerg Sø er en ca. 7 km lang sø, som ligger mellem Stilling (i Skanderborg Kommune og Solbjerg (i Århus Kommune). I Stilling-enden kaldes den også Stilling Sø, mens den i Solbjerg-enden kendes som Solbjerg Sø, i midten kaldes den for Fregerslev sø. Søen indgår i Århus Ås øvre løb.

Søen har en maksimumsdybde på 18,7 m og en middeldybde på 8,1 m. Arealet er 366 ha.
På trods af sin betydelig længde er søen de fleste steder kun få hundrede meter bred og ingen steder er den bredere end 1 km. Den ligger mellem store bakker i det østjyske morænelandskab, der ved søen og omkring Pilbrodalen indeholder mange af de variationer, et morænelandskab byder på - både i forhold til skønhed, dyreliv, planteliv og geologi. Turen omkring søerne er cirka 20 kilometer men der er ingen sti grundet lokale fredninger.

Solbjerg sø er også en sagnomspunden skattesø. Da svenske soldater under Torstenssonskrigen (1643 - 1645) belejrede Skanderborg Slot, siges det, at danske lejesoldater hakkede hul på isen på Solbjerg Sø for at skjule den kiste med sølvpenge, som Christian den 4.’s generaler bragte ud til de danske styrker. Håbet var, at svenskerne ikke ville finde frem til de skinnende værdigenstande, som lå på søens bund.

Bliv Medlem

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.